Alte servicii

Servicii auxiliare

 Remarul 16 Februarie a emis acest document referitor la servicii conexe, în conformitate cu cerinČ›ele Regulamentului de Punere în Aplicare (UE) 2017/ 2177

Hala vopsitorie

Vopsire material rulant

Remarul 16 Februarie detine atelier modern, echipat conform cerintelor de mediu, pentru executarea la calitate inalta a  lucrarilor de vopsire material rulant.