Reparatii

In Remarul 16 Februarie SA se executa lucrari de reparatii de tip RR, RG si RK pentru toate tipurile de material rulant: locomotive diesel hidraulice, locomotive diesel electrice, locomotive electrice, automotoare diesel si rame electrice.
Reparatiile se executã dupã un flux tehnologic specific societãtii noastre care cuprinde toate etapele de la demontare, verificarea si reparatia fiecãrui subansamblu în parte, montajul general si probele finale de casã si de parcurs, urmate de predarea la beneficiar.
Lucrarile se execută conform normelor UIC si cu respectarea instructiilor si a standardelor specifice, documentatiilor tehnice si a nomenclatoarelor de lucrari, întocmite pentru fiecare tip de material rulant si in functie de fiecare cerinta a clientului in parte. 
Lucrãrile efectuate asigurã locomotivelor atingerea parametrilor tehnici, functionali, de sigurantã a circulatiei si de reducere a costurilor de întretinere si exploatare ale beneficiarilor. Nu în ultimul rând se acordã atentie sporitã aspectului exterior al locomotivelor iesite din reparatie.
Receptia lucrãrilor efectuate se face de cãtre reprezentantii societãtii noastre si cei ai beneficiarului,
Societatea detine autorizatie de furnizor feroviar precum si certificate de omologare/agremente tehnice feroviare, eliberate de Autoritatea Feroviara Română, care acopera intregul nomenclator de lucrari executate.
Reparatii automotoare diesel

Reparatii automotoare diesel si rame electrice

Reparatii de tip RR, RG sau RK la locomotive electrice 5100 KW si 3400 KW

Reparatii de tip RR, RG si RK pentru locomotive diesel electrice de 1250 CP si 2100 CP

Reparatii de tip RR, RG si RK pentru locomotive diesel hidraulice de 450 CP , 700 CP si 1250 CP